Chất lượng tạo sự khác biệt

   LIÊN HỆ BIA ĐỨC KAISERIN

363/9 Đường Bình Lợi, P.13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.kaiserinbeer.com | www.beerkaiserin.com | kaiserinvietnam.com

BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN SP:
 (0) 912. 80. 55. 79 Miss Thúy
 (0) 91. 145. 33. 69 Mr Dũng 
 (0) 903. 54. 98. 50 Mr Vũ
 vn@kaiserinbeer.com - Mobile 24/7: (0) 911. 02. 0006